Bởi {0}
logo
Chuanghe Fastener Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Ốc vít, đai ốc, đinh tán, các bộ phận CNC, máy giặt
Thứ tự xếp hạng2 bán chạy nhất trong Đinh vítYears in industry(16)Design-based customizationTotal floorspace (2,286㎡)Full customization

15+ Years Customized Screws

Main product
0,03 US$ - 0,06 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 5000 Cái
Trả hàng dễ dàng
52 orders
Main product
0,07 US$ - 0,09 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 10000 Cái
Trả hàng dễ dàng
39 orders
Main product
0,01 US$ - 0,04 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 5000 Cái
Trả hàng dễ dàng
44 orders
Main product
0,03 US$ - 0,06 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 5000 Cái
Trả hàng dễ dàng
19 orders
0,15 US$ - 0,18 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 5000 Cái
Trả hàng dễ dàng
33 orders
0,01 US$ - 0,02 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 5000 Cái
Trả hàng dễ dàng
14 orders
0,12 US$ - 0,18 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1000 Cái
Trả hàng dễ dàng
21 orders

Hot selling Bolts

Main product
0,03 US$ - 0,09 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1000 Cái
Trả hàng dễ dàng
62 orders
0,01 US$ - 0,05 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 5000 Cái
Trả hàng dễ dàng
33 orders
0,01 US$ - 0,03 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 5000 Cái
Trả hàng dễ dàng
8 orders
0,06 US$ - 0,08 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 5000 Cái
Trả hàng dễ dàng
5 orders
0,03 US$ - 0,06 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 5000 Cái
Trả hàng dễ dàng
10 orders
0,34 US$ - 0,40 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 5000 Cái
Trả hàng dễ dàng